สะอาด อ่อนโยน
นุ่มนวลในทุกสัมผัส

ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดสำหรับเด็กจาก
สารสกัดธรรมชาติ สะอาด นุ่มนวล ปลอดภัย

See More

“ทุกสัมผัสมีความหมาย”

Little Apes เริ่มต้นจากการให้ความสำคัญกับมือ ซึ่ง ณ ช่วงเวลานั้นไม่มีผลิตภัณฑ์ ทำความสะอาดมือสำหรับเด็กที่ผลิตจากวัตถุดิบที่สกัดจากธรรมชาติในท้องตลาด ทางแบรนด์จึงให้ความสำคัญกับทุกสัมผัสจากคุณแม่สู่ลูกน้อย จึงคัดสรรวัตถุดิบที่สกัดจากธรรมชาติ ทำความสะอาดอย่างอ่อนโยนและบำรุงผิวพรรณให้ชุ่มชื้น นุ่มนวลแม้ล้างมือบ่อยๆ โดยนับเป็นผลิตภัณฑ์ ล้างมือที่ใช้วัตถุดิบที่สกัดจากธรรมชาติทุกตัวเป็นแบรนด์แรกของประเทศไทย แล้วจึงขยายผลิตภัณฑ์ให้ หลากหลายครอบคลุมตามความต้องการของตลาด

Little Apes สะอาด อ่อนโยน นุ่มนวลในทุกสัมผัส

Messenger